Kalite Kontrol

Kalite kontrol, Uzman Makinada yapt???m?z her i?in taviz verilmeyen tek paras?d?r.

Firmam?zda, proses kontrol ve son kontrol iin kulland???m?z tam donan?ml? bir kalite kontrol laboratuvar?m?z bulunmaktad?r. Bu laboratuvarda kulland???m?z btn l aletleri kalibrasyonlu olmakla birlikte periyodik olarak uzman personelimiz ve deneti firmalar taraf?ndan kontrol edilmektedir.

Her gn kusursuz paralar retmek, son teknoloji rn ekipmana sahip e?itimli ve tecrbeli personel ile birlikte disiplinli bir sistem olu?turulmas?n? da gerektirmektedir. Bu yzden Uzman Makina da srekli birbirlerini kontrol eden tecrbeli ve disiplinli al??anlar?m?z gece gndz m?terilerimizin memnuniyeti iin grev yap?yorlar. Bu da tam vaktinde ve hatas?z teslimat yapmam?za yard?mc? oluyor.